Inicio das actividades do club de lectura

Iniciamos as actividades do Club de lectura neste curso escolar 2017-18.

Continuamos co club de lectura de pais e nais. Informaremos de tódalas actividades que vaian desenvolvendo ao longo do curso.