Fotos Olimpíada 2013

Fotos: recepción no Concello de Ourense

Fotos: visita ás Burgas