Fotos Olimpíada 2014

Fotos: realización da proba na Facultade de Administración e Dirección de Empresas de Lugo